GEN electro

Schema’s opmaken i.f.v. de elektrische keuring

2020

Kortrijk

Elektrische schema's opmaken

  • Voor de elektrische keuring is de situatieschema en eendraadschema vereist.
  • Deze moet opgemaakt zijn comform het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.)
  • Een nieuwe installatie dient over een conform keuringsverslag te beschikken.
  • Na een ingrijpende verandering aan uw installatie of bij uitbreiding moet de installatie herkeurd worden.
  • Om de 25 jaar dient de installatie herkeurd te worden.
  • Een goede installatie is er voor UW veiligheid.